Tag Archives: explainer video script

English

How to write a killer explainer video script

A strong script is the foundation of an effective explainer video for your business. In this article I’ll give you some easy to follow guidelines for writing your own killer explainer video script.
The ideal length for an explainer video is 60 seconds. At a normal speaking rate you have only 150 words in which to tell your story. After one minute, the viewers’ attention span decreases, so try to keep your story concise and to the point.

blog_script

What to keep in mind when writing your script

• Elevator pitch

Creating your elevator pitch is the first step in developing a script: try to write down in 1 or 2 sentences what your business, product or service is about. It needs to be short, succinct and engaging. Having your elevator pitch ready is of fundamental importance to the script you’re about to write.

• Target audience

Decide who your target audience is going to be. This greatly determines the tone of your script. Are you selling to consumers or to businesses within a certain field? What’s the age range of your audience? Are you trying to convince consumers to buy your product, or are you offering a valuable service to businesses? Can you use industry jargon in your script or would it be better to stick to non-technical language?

• Solution

Determine which solution your product or service has to offer to your audience. You want your audience to perceive your product or service as the best solution to their problem.

• Benefits

Describe how your product or service benefits your target audience and why they should buy from you instead of your competitors. How do you stand out from your competitors? Wat are your unique selling points (USP’s)?
Instead of creating a long list of technical specifications, try to from the perspective of your audience. For example: don’t say “Get 10 gigabyte more storage!”, but try something more personal, such as “More storage for your family photos and videos”.

• How it works

A short explanation of how your product or service works ensures your audience gets a better idea of what you have to offer them. Try not to bore them with endless details. Keep it short and simple.

• Call to action

Your main goal is to convert your viewers into customers. You want them to sign up for a newsletter, visit your website or place an order. So make sure to include a ‘call to action’ at the end, such as a tagline followed by your contact details and website URL.

Structuring your script

1. Problem (00:00 – 00:20)

Introduce a problem your audience could run into.

2. Solution (00:20 – 00:30)

Present your company or your product or service as the answer to the problem. Use the elevator pitch you prepared earlier.

3. Benefits / How it works (00:30 – 00:50)

Describe the benefits and shortly explain how your product or service works.

4. Call to action (00:50 – 1:00)

Encourage your audience to take action immediately. Repeat your business name, your tagline and your contact details.

If you still feel like writing your own script is a daunting task, don’t fret! At Colin Cramm Illustratie & Animatie we can help you write your script and even create a fully animated explainer video for your business. Don’t hesitate to contact us for more information.

Share
Nederlands

Hoe schrijf je een explanimation script?

Stel, je wil een uitleganimatie (explanimation) laten maken voor jouw bedrijf. Een goede uitleganimatie begint met een degelijk script.
Wil je dit script zelf schrijven in plaats van het uitbesteden aan een ander? Dat kan natuurlijk!
In dit artikel beschrijf ik een aantal belangrijke aandachtspunten voor het schrijven van een duidelijk en pakkend explanimation script.

blog_script

Aandachtspunten script

• De elevator pitch

Formulating an elevator pitch is de eerste stap in de ontwikkeling van het script: probeer in 1 of 2 zinnen uit te leggen waar jouw product of dienst om draait.
Deze elevator pitch is het fundament van het script.

• De doelgroep

Stel vast wie de doelgroep is; richt je je op consumenten of op professionals binnen een bepaald vakgebied? Welke leeftijdscategorie heeft de doelgroep? Dit bepaalt in grote mate de toon die het script moet hebben. Probeer je particulieren over te halen jouw product te kopen, of bied je een dienst aan aan bedrijven? Kun je gebruik maken van vakjargon of is het beter om algemene termen te gebruiken?

• De oplossing

Bepaal welk probleem het product of de dienst oplost. De doelgroep waar je je op richt moet het product of de dienst zien als dé oplossing voor hun probleem.

• De voordelen

Beschrijf welke voordelen jouw product of dienst heeft voor de doelgroep en waarom jouw product of dienst beter is dan die van soortgelijke aanbieders. Hoe onderscheid je je van de concurrent? Wat zijn de unique selling points (USP’s)?
Probeer in plaats van het opsommen van technische producteigenschappen vooral te bedenken wat de doelgroep er aan heeft. Bijvoorbeeld: in plaats van “10 GB extra opslagruimte” zeg je “Meer ruimte voor al uw foto’s en video’s”.

• Hoe werkt het?

Een korte uitleg van hoe jouw product of dienst in de praktijk werkt zorgt ervoor dat je doelgroep een beter idee krijgt van wat je aanbiedt. Probeer hierbij niet teveel te vervallen in details, maar hou het bij een beknopte samenvatting.

• Afsluiter

Tot slot moet je de doelgroep aansporen contact met je op te nemen, zich te registreren op je website of een bestelling te plaatsen, oftewel een ‘call-to-action’. Denk hierbij aan je slogan of een andere pakkende tekst gevolgd door je contactgegevens en website.

Met deze aandachtspunten in het achterhoofd kun je aan de slag om je script te schrijven.
De ideale lengte voor een uitleganimatie is ongeveer 60 seconden. Na één minuut neemt de aandachtsspanne van de gemiddelde kijker al af. Het is daarom aan te raden je verhaal binnen deze tijd te vertellen. Een normaal spreektempo is ongeveer 150 woorden per minuut.

Structuur script

De structuur van je script ziet er normaliter als volgt uit:

1. Het probleem/vraagstuk (00:00 – 00:20)

Schets een probleem of vraagstuk waar je doelgroep tegenaan kan lopen.

2. De oplossing (00:20 – 00:30)

Introduceer je bedrijf en het product of de dienst als hét antwoord op het probleem. Maak hier gebruik van je elevator pitch.

3. De voordelen / hoe werkt het? (00:30 – 00:50)

Beschrijf kort wat de voordelen zijn en hoe het product of de dienst werkt.

4. Call-to-action (00:50 – 1:00)

Spoor de doelgroep aan om contact op te nemen. Herhaal je bedrijfsnaam, slogan en je contactgegevens.

Mocht je na het lezen van dit artikel er niet uitkomen en is de moed je in de schoenen gezonken, geen nood! Colin Cramm Illustratie & Animatie kan al dit werk voor je uit handen nemen en een bijpassende uitleganimatie voor jouw bedrijf maken. Neem gerust contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Share